Sytuacja na rynku pracy w IV kwartale 2012 roku

Raport Barometr Manpower: Perspektywy Zatrudnienia dla IV kwartału 2012 r. został opracowany w dniach 19 lipca-1 sierpnia 2012 roku, na grupie 751 pracodawców, a opublikowany przez agencję zatrudnienia ManpowerGroup. Ukazuje on, że pracodawcy wskazują na spowolnienie tempa wzrostu zatrudnienia w IV kwartale 2012 roku. Prognoza netto zatrudnienia po korekcie sezonowej wyniosła minus 1%. Jest to pierwsza negatywna prognoza dla Polski od czasu rozpoczęcia badania (w II kwartale 2008 roku).

Spośród 751 badanych pracodawców, zwiększenie całkowitego zatrudnienia przewiduje 12% firm, 14% planuje redukcję etatów, a 69% brak zmian personalnych” – napisano w komentarzu do badania.

“Polscy pracodawcy są ostrożni, jeśli chodzi o plany zatrudnienia w trzech ostatnich miesiącach 2012 roku. Trwający w strefie euro kryzys, a także obawy o jego dalsze rozprzestrzenianie się, wpływają na negatywne nastroje. W porównaniu z poprzednim kwartałem odsetek pracodawców deklarujących redukcję etatów wzrósł dwukrotnie – aktualnie jedna na siedem firm deklaruje zwolnienia. Po raz pierwszy w historii badania obserwujemy takie zjawisko, po raz pierwszy również prognoza dla naszego kraju jest negatywna. Liczymy jednak, że w rzeczywistości sytuacja okaże się lepsza od prognoz.” – powiedziała Iwona Janas, Dyrektor Generalna ManpowerGroup w Polsce. Dalej

Emigracja zarobkowa

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, tysiące rodaków zdecydowało się na emigrację zarobkową. Dla wielu praca za granicą to jedna z poważniejszych decyzji w życiu, bowiem opuszczenie domu i udanie się „na saksy” to jak rzucenie się w nieznane. Brak bliskich, obcy język i ludzie, inna kultura, a nawet klimat czy charakter zabudowy często wzbudzają uczucie separacji i osamotnienia. Mimo tego wielu to nie odstraszyło, potrafili się zaaklimatyzować, ściągnęli lub założyli rodziny i osiedli na stałe w obcym kraju. Tak samo wielu nie potrafiło się przystosować i wróciło do Polski po zarobieniu określonej kwoty i z bagażem nowych doświadczeń, często ułatwiających znalezienie pracy w kraju.

Na początku głównymi kierunkami emigracji była Wielka Brytania i Irlandia. Przyciągały głównie wysokie zarobki i duży wybór ofert pracy dla niewykwalifikowanych pracowników i nie tylko, a także język angielski, który większość wyjeżdżających, przynajmniej w minimalnym stopniu znała.  Od momentu pojawienia się kryzysu gospodarczego kierunek emigracji trochę się zmienił w stronę Niemiec, Holandii, gdzie jest ciągle bogata oferta pracy sezonowej nie tylko w rolnictwie i Norwegii, która mimo tego, że nie należy do UE, to jest członkiem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i w związku z tym obowiązują w niej podobne zasady, jak w krajach UE. Ponadto w tych krajach można bez problemu porozumieć się po angielsku, co jest dodatkową zaletą. Dalej

Czy zmienić pracę?

Aż 80% pracowników odpowiada na to pytanie: „Nie”. Nie znaczy to jednak, że są oni zadowoleni ze swojej obecnej pracy. Po prostu obawiają się ją zmienić. Z drugiej strony, pracodawcy wciąż poszukują wysoko wykwalifikowanych specjalistów, szczególnie na stanowiska techniczne. Aby zatrzymać tych, których już mają, muszą o nich dbać – umiejętnie rozwijając ich talenty, dbając o liderów i dobrą atmosferę w pracy.

Według  globalnego badania “Talent Edge 2020: Surveying the talent paradox from the employee perspective“, opublikowanego przez firmę Deloitte oraz Forbes Insights, aż 80% pracowników nie planuje zmieniać swojej pracy w ciągu najbliższego roku. Tylko rok temu było to 35%. Dalej